Wie zijn wij

Frans Breumelhof is gevestigd als zelfstandig organisatie adviseur. Hij is lid van de Orde van Organisatie Adviseurs (CMC) en gecertificeerd SYMLOG consultant (CSC).

Hij was langdurig werkzaam voor de Management Consultancy groep van Gitp International B.V. Hij is inzetbaar als coach, adviseur, interim manager en trainer, met een achtergrond van meer dan 25 jaar in de sociaal psychologische kant van organisaties.

Hij is vooral daar actief waar de beoogde gedragsontwikkeling achter blijft. Bijvoorbeeld na fusie, na uitvoering van een MTO, of na invoering van competentiemanagement of andere grootschalige besturingssystemen die de belofte van meer ontwikkeling in zich droegen.

Zowel in het ( internationale) bedrijfsleven, bij overheden als bij tal van maatschappelijke organisaties was hij medewerkers en hun leiders behulpzaam bij het scheppen van een besturings- en werkklimaat dat de gekozen bedrijfstrategie effectief ondersteunt. Teams en groepen en hun leiders vormen daarin een wezenlijk aangrijpingspunt voor ontwikkeling, ook in relatie tot hun afnemers.

Zijn bijdrage krijgt vorm vanuit de opvatting dat het werkt zoals het bedoeld is als er in organisaties een werkcultuur ontstaat die de strategische keuzen van de onderneming ondersteunt. Werkcultuur en verandering is vanuit die optiek niets meer of minder dan interactie. En daaraan is meer te managen dan u denkt!