Referenties

Enkele opdrachten en opdrachtgevers
 • Fusie provinciale welzijnsorganisaties*
 • (Financiële) audits, Korps Rijkspolitie, Regionale Politie in opbouw
 • Reorganisatie Politie, ministerie van Justitie. Procesbegeleiding en advisering
 • Begeleiding ontwikkeling technische infrastructuur Rechterlijke Macht
 • Ontwikkeling topstructuur Jeugdhulpverleningsinstellingen na fusie
 • Bestuurlijke en organisatorische herstructurering landelijke vereniging*
 • Strategische heroriëntatie en sanering sportorganisatie*
 • Evaluatie/ontwikkeling sociaal statuut bij fusie in informatiseringsbranche
 • Strategische heroriëntatie stafdienst P&O Politieregio*
 • Advisering en coaching ondernemingsbestuur
 • Coaching bestuurders in het publiek domein
 • Ontwikkeling arbeidsverhoudingen en werkklimaat massaproductiebedrijf.
 • Ontwikkeling directie P&O regionale onderwijsinstelling.
 • Ontwikkeling en invoering nieuw organisatie – en besturingsconcept voor welzijnswerk *.
 • Heroriëntatie besturingsconcept en bestuurssanering woningcorporatie.
 • Cultuuromslag Facilitaire Dienst.
 • Turnaround technische handels- en productieorganisatie.
 • Arbeidsverhoudingen na fusie gemaksvoedingsindustrie.
 • Strategische verkenning chemische industrie
 • Innovaties in ‘cross cultural’ samenwerking multinationals
 • Strategische heroriëntatie bouw- en architektenbureaus.
 • Conflicthantering (fundraisers, woningbouwcorporaties, industriële organisaties, Rijks- en Gemeentelijke overheden, gezondheidszorg)
 • Invoering competentiemanagement als besturingsinstrument
 • Teamontwikkeling / leiderschapsontwikkeling ingenieursbureau
 • Procesbegeleiding board/principles team internationaal megaproject
 • Leiderschapsontwikkeling/ werkcultuur raad van bestuur consumentenorganisatie
 • Fusie voedingsindustrie en – handelsorganisaties
 • Teamontwikkeling professionele organisaties
 • Oplossen slepend conflict in prominente proefssionele dienstverlener

  * Mede vanuit positie ad interim in lijnfunctie.